Find an engineer vehicle compliance perth waKazi

Kichujio

Utafutaji wangu
Chuja ukitumia:
Bajeti
hadi
hadi
hadi
Aina
Ujuzi
Lugha
  Jimbo la Kazi
  2,000 find an engineer vehicle compliance perth wa kazi zimepatikana, bei imeletwa USD
  Swahili Speaker Imeisha left

  Natafuta freelancer wa kiswahili Kazi Nitakupa apps ambayo ndani yake ina maneno ya kiswahili,wewe kila neno utakitungia senteai fupi kuanzia sekunde ya 3 na kufikia sekunde ya 8 uwe umeshamaliza Ndani ya apps kuna maneno 1000 ukiyamaliza yote yatakaguliwa na yakiwa vizuri kuanzia asilimia 80 kwenda mbele Malipo ni 15000 mpaka 20000 na yasipokuwa sahihi utarudia yale uliyoyakosea kumbuka kipindi unarekodi hautakiwi kukaa sehemu yenye kelele hata kidogo,ukae sehemu tulivu kabisa Maelezo kwa kina njoo inbox

  $28 (Avg Bid)
  $28 Wastani wa Zabuni
  26 zabuni

  C# code, I am an owner of a petrol station, the station has to be working at full capacity and efficiently as possible to maximize profits. What I need in my program is: A new vehicle is created every 1.5 seconds. When a vehicle is sent to a pump, the fuelling process will take 18 seconds. At the end of the 18 seconds the number of litres dispensed is recorded and the vehicle leaves the forecourt, freeing the pump for use. The Pump is capable of dispensing 1.5 litres / second. A newly created vehicle can wait until it is sent to a pump without a time limit. A pump cannot service more than one vehicle at a time and the following counters have to be kept: (1) running total of the number of litres dispensed during the app’s lifetime; (2) ...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Wastani wa Zabuni
  1 zabuni
  ARUSI YA MZOFAFA Imeisha left

  ...yangu ni uandishi wa makala anuwai kuhusu kiswahili. Kwa yakini bali si kwa yamkini nimebobea na kutopea katika Kiswahili. Ari na azima yangu ni kutoa huduma zangu za uandishi kwa kila awaye na haja ya huduma zangu. Usiku wote sikupata hata lepe la usingizi. Niliwaza na kuwazua namna siku ambayo ilifuata ingekuwa kwangu mimi baada ya kuisuburi kwa pashau kubwa. Hatimaye kulikucha jua likapasua matlai na kudhihirisha wazi kuwa, waswahili hawakukata bugi waliposema kuwa, hakuna kubwa lisilo ukomo. Saa tatu zilifika mimi na wapambe wangu tukiwa tayari tumejikwatua kama malkia. Mimi binafsi nilivaa veli nyeupe kama joya pamoja na mapambo yenye widadi. Nywele zangu za singa na nyeusi kama masizi, nilizipiga kitana zikashirikiana na uso wangu wa haiba na haya, kunifanya mrembo...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Wastani wa Zabuni
  7 zabuni
  Ubunifu wa Logo Imeisha left

  Nahitaji logo kwa ajiri ya biashara yangu ya ushonaji. Jina la biashara yangu ni KPC Fashion Point. Tunashona nguo za aina zote kwa jinsia na rika zote. Hivyo nahitaji logo ambayo itakuwa multipurpose kwenye maswala ya ushonaji.

  $317 (Avg Bid)
  $317 Wastani wa Zabuni
  11 zabuni
  Ujenzi wa tovuti Imeisha left

  Nahitaji tovuti mpya Ibuni tu Tovuti ya kibinafsi mradi wangu ni kutengeza sehemu ya biashara ya litalii na kijamii yangu ya kitanzania

  $54629 (Avg Bid)
  $54629 Wastani wa Zabuni
  6 zabuni

  NATAKA WRITER MZURI WA KENYA NATAKA WRITER MZURI WA KENYA NATAKA WRITER MZURI WA KENYA NALIPA 3OO PER PAGE

  $27 (Avg Bid)
  $27 Wastani wa Zabuni
  14 zabuni

  Tafsiri Kitu Nimehitimu chuo kikuu,mimi ni mwalimu wa lugha ya kiswahili na tafsiri nilisoma kama kozi.

  $116 (Avg Bid)
  $116 Wastani wa Zabuni
  7 zabuni
  bongo zigo Imeisha left

  Wakali wa music na picha kali za utupu

  $76 (Avg Bid)
  $76 Wastani wa Zabuni
  3 zabuni

  aefjklnaeglkjneagwkljewanaweklgjnalskdg

  $13 (Avg Bid)
  $13 Wastani wa Zabuni
  3 zabuni

  Hi mungaiwamukui, I am new here. Saidia mtu wa nyumba kidogo. I hope you dont mind?

  $10 (Avg Bid)
  $10 Wastani wa Zabuni
  1 zabuni

  naitaji kufungua kampuni ambayo itajiusisha na masuala ya utaliii wa ndani na nje ya nchi

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 zabuni

  Nahitaji wa Kenya na wa Ganda kua apply tender hii. Nahitaji kupata wanunuzi wa maharage ya kifaransa na vitunguu. Pia nahitaji watu ambao naweza lima nao mazao hayo nina ardhi ya kutosha yenye rutuba. NItakulipa 746 ksh..

  $25 (Avg Bid)
  $25 Wastani wa Zabuni
  1 zabuni

  israael3olemy ra7 aneek umak ya bin elsharmota ya manyok ya bin elsiteh wa setteen sharmota kus imak ebin ga7beh

  $333 (Avg Bid)
  $333 Wastani wa Zabuni
  1 zabuni

  اريد عمل متمشي واني اكيد وجيد

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 zabuni

  Account محاسب فى جريدة للانباء

  $777 (Avg Bid)
  $777 Wastani wa Zabuni
  1 zabuni

  I'm looking for a skilled sound engineer who can handle recording and mixing for my project. Specific Tasks: - Recording: Capture high-quality audio during recording sessions. - Mixing: Blend the recorded tracks together for the best possible sound. Ideal Skills and Experience: - Experience in recording and mixing for audio content. - Proficiency in using the necessary software and equipment. - Strong understanding of audio engineering principles. Please note that the genre or type of content will be discussed further with the selected professional.

  $13 - $19 / hr
  Imefichwa
  $13 - $19 / hr
  1 zabuni
  Comprehensive SEO Project 6 siku left
  DHIBITISHWA

  I'm looking for a seasoned SEO specialist to help me reach my goal of increasing ...website to identify and rectify any issues that might be affecting its SEO performance. - Optimize page speed to enhance user experience and improve search engine rankings. - Perform long tail keyword audits to find the most effective keywords for my target audience. - Implement effective link building strategies to improve domain authority and drive traffic. - Creation and optimization of quality content that aligns with SEO best practices and resonates with my target audience. Ideal candidates should have proven experience in SEO with a focus on national audience. Strong analytical skills, an understanding of search engine algorithms, and the ability to develop and implement effective ...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Wastani wa Zabuni
  47 zabuni

  I'm urgently looking for an engineer specifically skilled in using Finite Element Analysis (FEA) for detailed structural analysis. Key project details include: - The project focuses only on metals. - The objective is to derive a comprehensive structural understanding using FEA. - The task is of high urgency, needing AS SOON AS POSSIBLE. Ideal applicant should have: - Proven experience in structural FEA, especially with metals. - Ability to work under tight deadlines without compromising the quality of work. - Demonstrated proficiency in the required FEA software. Please submit your bids along with a brief description of similar projects you've done earlier.

  $124 (Avg Bid)
  $124 Wastani wa Zabuni
  4 zabuni

  I'm looking for a seasoned structural engineer to take on a project involving the design and analysis of a residential building. Key responsibilities for this project include: - Drafting accurate structural designs – this includes producing detailed plans in a timely manner - Analysing structural components to ensure they satisfy our functional requirements and adhere to the latest local building codes - Requiring slab design, wind bracing, tie downs, and truss connection detail to existing trusses, steel beam over large external door, garage lintils and window lintils, specifications referencing Australian standards Your application must demonstrate your skills, experience and: - Past successful residential building projects - The use of the latest design and dr...

  $340 (Avg Bid)
  $340 Wastani wa Zabuni
  33 zabuni
  USB Gaming Device Development 6 siku left
  DHIBITISHWA

  Develop a sophisticated gaming peripheral that utilizes USB read/write capabilities to interact with computer hardware directly for data extraction ...particularly in hardware-level interactions and protocol management - Design and develop a USB-based hardware device capable of dumping registers and extracting data from computer systems. - Work closely with software engineers to integrate hardware with application-specific needs, ensuring seamless data handling and manipulation. - Conduct extensive testing to ensure device functionality and compliance with technical specifications. - Analyze potential risks in hardware design and propose robust security measures to prevent detection and banning. - Stay updated with the latest in hardware development technologies and gaming industry ...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Wastani wa Zabuni
  8 zabuni
  React Website UI Optimize 6 siku left
  DHIBITISHWA

  # Seeking a Development Team for Long-Term Collaboration This job is designed to find a developer for long-term cooperation; therefore, this task is not difficult. We simply want to test if you are suitable for long-term collaboration. Our company currently employs several engineers from various countries with whom we have been cooperating for several years. However, as our business grows, we are planning to expand our development team. ## Our Team We are in search of a dependable team for long-term outsourcing projects, emphasizing stability in quality, scheduling, and pricing. Our organization is ISO27001 certified, with stringent project specifications. Interested teams must comply with our standards for collaboration. [View our certification](

  $139 (Avg Bid)
  $139 Wastani wa Zabuni
  41 zabuni

  I'm in need of a Python Engineer with experience in TensorFlow to develop a Desktop application Stock Analysis System. The system is intended to perform real-time stock data analysis and would utilize an AI-driven stock selection algorithm, derived from Indexes, Sectors, ETF's, and subsections.

  $19 (Avg Bid)
  Imehakikishiwa
  $19
  1 wasilisho

  I am looking for a seasoned software engineer with extensive knowledge and experience in Visual Basic. The prospective candidate will be tasked with upgrading an existing desktop application. Currently, the project uses the which does not work correctly on Windows 11. As it stands, the application provides a search function that loads filenames that match the text entered into a listview and then once the appropriate file is selected (usually a TIFF image) it then converts the file into a series of JPEGs that can be burned to a CD. (Ideally, the CD functionality would be upgraded to include DVD, Blu-Ray, etc. too.) In any case, most of the code is already written, so the upgrade will be to take the existing sources and make them compatible with the latest version of Windows

  $508 (Avg Bid)
  $508 Wastani wa Zabuni
  16 zabuni

  ...Focus on Electronics & Technology: The main categories of the ads will be electronics and technology. Your design should cater to these specific areas. - Implement User Management System: The website should have a robust user management system to allow for easy tracking, communication, and interaction with users. - Develop an Internal Search Engine: It's crucial that the website includes an effective and efficient internal search engine to help users easily navigate and find the ads they're looking for. Ideal Skills: - Web Design: You should have a solid background in web design, particularly in creating classified ads websites. - SEO: Knowledge of SEO best practices will be beneficial for ad publication across platforms. - CMS: Experience with Conten...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Wastani wa Zabuni
  21 zabuni

  I am looking for a skilled 3D designer who can help me create an accurate and detailed 3D design of an electric vehicle (EV) charging station. The project involves 3D designing an EV charging station with the following specifications based on my requirements: Given the complexity of this project, I'm looking for a professional who has experience in 3D design, particularly in the field of EV charging infrastructure. You should have a keen eye for detail, as well as strong skills in 3D modeling software. The ideal candidate should be able to deliver a high-quality, realistic 3D design that can be used for further development and implementation of the EV charging station. Please provide examples of your previous work in a similar area when applying.

  $111 (Avg Bid)
  $111 Wastani wa Zabuni
  10 zabuni

  I'm in need of a Python Engineer with experience in TensorFlow to develop a Desktop application Stock Analysis System. The system is intended to perform real-time stock data analysis and would utilize an AI-driven stock selection algorithm, derived from Indexes, Sectors, ETF's, and subsections. Key requirements include: - Implementation of real-time stock data analysis capabilities - Development of an AI-driven stock selection algorithm - Proficiency in Python, with a strong preference for TensorFlow - Experience in creating Desktop applications Ideal candidates for this project should have a solid background in machine learning, particularly in using TensorFlow for AI applications, as well as a strong understanding of stock market principles. They ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  Il'ohusishwa Dharura
  $38 / hr Wastani wa Zabuni
  44 zabuni

  Project Overview The objective of this project is to develop a comprehensive Procurement Management Software (PMS) that facilitates the management of Requests for Quotations (RFQs), invoices, Purchase Orders (POs), and quotations. The software will serve as an integrated platform to streamline procurement processes, enhance vendor interactions, and improve financial transaction management within [Your Company Name]. Key Features -RFQ Management: Ability to create, send, and receive RFQs. Features should include template management, vendor response tracking, and comparative analysis tools. -Purchase Order System: Generation, tracking, and management of POs. Integration with inventory and supplier data to automate order processes. -Invoice Processing: Automated invoice generation a...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Wastani wa Zabuni
  36 zabuni

  Seeking a tech-savvy professional to establish an automated system leveraging ChatGPT and Make Automation. The aim is to: - Automatically extract specific information from a variety of documents including Word, PDF files, Excel Spreadsheets, and Scanned documents - Thoroughly analyze extracted content including text, tables, charts, and images for compliance and precision - Automatically generate comprehensive reports based on extracted information for easy reference For this task, proficiencies in AI, Machine Learning, ChatGPT, and automation are necessary. Likewise, experience in OCR technology for processing scanned documents will be valuable. Not only should the candidate be detail-oriented - they should also be adept at debugging and ensuring the system seamlessly int...

  $742 (Avg Bid)
  $742 Wastani wa Zabuni
  33 zabuni

  I need a physics or thermodynamics expert to help us analyze the HVAC performance for a diy chest freezer AC. What is an ice chest freezer? see the video here: or (we will use ice not water) My problem is we have a 30,000 sqft warehouse that we want to use for raves this summer, but we don't have the time to build out a proper AC. I need an engineer/physics whiz to help us determine if 6 ice chest freezers will effectively cool the 30,000 sqft space. Final deliverable will be: Formula that describes the performance, Answer to 5 questions Is the design solution practical? What is the efficiency or relative to a traditional HVAC system? How many chest freezers are ideal? What size radiator

  $173 (Avg Bid)
  $173 Wastani wa Zabuni
  15 zabuni

  I'm currently experiencing an issue with my electric tabletop produce container folding machine design. The motors aren't powerful enough to handle the speed at which we try to run the machine, often leading to unwanted breakage of teeth. Here is a video of one of the machines we've built when it was working: The attached video shows the problem occurring. The 4 motors we are currently using are from CQRobot, 102:1 geared down motor CQR37D24V-J. I need an experienced/skilled mechanical engineer who can: * Evaluate the current motor setup in depth * Design a robust solution that adds enough strength to the motor * Ensure the new design does not add any complications like overheating * Ensure new design does not drive

  $250 - $750
  Dharura Imefichwa
  $250 - $750
  18 zabuni

  I'm seeking a skilled embedded developer experienced with the Nordic Semiconductor nRF52840 DK to design and implement a pressure sensor system. This system will: Utilize 8 pressure sensors (your preferred models with 0-2 bar or 0-30 psi gauge pressure range) suitable for the nRF52840 DK. Continuously collect pressure data from the sensors with low power consumption for extended battery life. Communicate pressure data wirelessly to a smartphone application via Bluetooth Low Energy (BLE). Allow for configuration and interaction with the pressure sensors through the mobile app (optional). Key Requirements: Expertise in nRF52840 DK development, including sensor interfacing, BLE communication, and low-power programming. Strong understanding of pressure sensor selection and integration f...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Wastani wa Zabuni
  5 zabuni

  I need a talented graphic designer to create a fun and appealing custom cartoon for our driving school's t-shirts. The design will be showcased on the back of the shirts and should include the following elements: - A cartoon drawing of our training vehicle - Charlotte cityscape - A student and instructor The style requested is 'cartoonish,' aiming for a playful and engaging look. The color scheme should match our school colors, which will be shared with you upon agreement to take on the project. In addition to the imagery, the design should incorporate our school's name and slogan. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in designing custom cartoons - Strong skills in using color effectively - A good understanding of branding an...

  $322 (Avg Bid)
  $322 Wastani wa Zabuni
  71 zabuni

  I'm in the design stage of an electronics project and require a skilled electrical engineer to assist with the following aspects: - Circuit Design: I need someone with a deep understanding of electronics to help me design the circuits for my project. This requires a high level of expertise and attention to detail. - PCB Layout: The successful candidate will also need to help me with the PCB layout. This involves translating the circuit design into a physical board layout. Experience with PCB design software is essential. - Component Selection: Additionally, I need help with selecting the right components for my project. This requires an understanding of the capabilities and limitations of different electronic components. I'm looking for someone who has a st...

  $100 (Avg Bid)
  $100
  8 wasilisho

  I'm seeking a talented data expert to create a high-quality dataset in nuScenes format. It'll involve both synthetic and real world data, primarily focused on object detection for vehicles. PCD files and tutorial on how it was done will be included. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in handling and processing both synthetic and real data -...done will be included. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in handling and processing both synthetic and real data - Background in creating datasets for object detection, particularly for autonomous driving or similar applications - Familiarity with nuScenes or similar dataset formats - Attention to detail and ability to curate and label data with precision - Experience in handling vehicle data specifica...

  $146 (Avg Bid)
  $146 Wastani wa Zabuni
  11 zabuni

  I'm looking for a skilled software engineer well-versed in Progressive Web Applications (PWA), Microsoft Blazor, SQL Server, and Web Services. Your task will be to enhance our current application. Important details include: The ideal candidate should have a proven record of software enhancement, able to work on an hourly basis, flexible, and open to performing revisions if needed. Your robust knowledge of PWAs, Microsoft Blazor, SQL Server, and Web Services will be pivotal to the success of this project.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Wastani wa Zabuni
  10 zabuni

  I'm in need of an expert 3D modeller to create a variety of assets for a video game project. The assets I'm looking to have created include characters, vehicles, and miscellaneous objects. The models will need to be of medium-high detail to ensure they look realistic and engaging in the game. Key Requirements: - 3D Character Modelling: I need a range of characters to be modelled. These should be unique and diverse, each with its own distinct personality. - Vehicle Modelling: You will also be responsible for creating several vehicles. These should be detailed and realistic, as they will play a crucial role in the gameplay. - Object Modelling: Additionally, you will need to create a variety of objects, ranging from weapons to environmental props. Each object should b...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Wastani wa Zabuni
  10 zabuni
  Classy Cooking Video Editing 6 siku left
  DHIBITISHWA

  I am hunting for a proficient video editor with extensive experience in editing cooking/recipe videos. Ideally, the professional should have an understanding of creating an elegant and classy tone in the presentation. You can find some of the sample videos I have done on my own at @fuzzyfoodie Key requirements: - Consider the video duration that could fluctuate between a couple of minutes to 5-10 minutes. - Tailor the editing style to manifest an elegant and classy atmosphere. - Adjust the pacing in accordance with different recipe preparation time. - Reinforce the visual aspect of the dishes to highlight their appeal. Skills: - Proven experience in video editing, particularly with recipe/cooking videos. - Proficiency in relevant video editing software. ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Wastani wa Zabuni
  54 zabuni

  I'm looking for a professional who can help me in updating my resume. I am looking to get the following sections updated: Work experience, Education, and Skills. Key project deliverables: - Update "Work experience" section: I want to make sure my job experiences are properly detailed and aligned with the roles I am currently applying for. I am a civil engineer. - Update "Education" section: I need my educational qualifications presented in a professional way. - Update "Skills" section: I want to make sure my skills are properly highlighted and are aligned with the job market needs. I would need the updated resume to be delivered in Microsoft Word. Additionally, I would like the resume to be optimized for job search engines. Please include any spe...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Wastani wa Zabuni
  40 zabuni
  RFID Fast Tag Sticker Design 6 siku left
  DHIBITISHWA

  I require a sticker design for an RFID fast tag system. This sticker will be affixed to personal vehicles and used for vehicle identification purposes. Key Requirements: - Design a visually appealing sticker for the RFID fast tag system that is suitable for personal vehicles. - Ensure the design is durable and compatible with the RFID technology. Ideal Skills and Experience: - Experience with sticker design, particularly in the context of vehicle identification or similar systems. - Understanding of RFID technology and its implications for sticker design. - A good eye for design that is both aesthetically pleasing and functional. My budget is Rs 300 for 2 option of sticker. sticker size 4 inch by 1 inch. Its simple text a logo based hologram

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Wastani wa Zabuni
  14 zabuni

  I'm in need of a skilled web researcher or private investigator who can successfully find a specific personal telephone number based in Europe. Intended use of this number is strictly for personal contact. Ideal Skills: - Background in investigative work or extensive web research - Understanding of privacy laws - Proved ability in handling sensitive information - Experience in locating hard-to-find information - European local market knowledge is a plus

  $520 (Avg Bid)
  $520 Wastani wa Zabuni
  6 zabuni

  We are looking for Mechanical Engineer having expertise in SOLIDWORKS who can do a design project for us in 3 days. We have attached our prototype document, we want to create a time delayed hinge that will work on cabinet doors and drawers when the cabinet door is opened it winds the hinge mechanism that will start a timer or 2-3 minutes, that will close when the period of time is done. The door/drawer has to be able to close freely at anytime during the winding mechanism, fully wound at 1/4 of the opening rotation, and have a switch that disengages/engages the closing mechanism it can be a different design we just did some initial drawings

  $128 (Avg Bid)
  $128 Wastani wa Zabuni
  22 zabuni

  Scent Warming Device CAD design project. I'm in need of an experienced CAD designer with proficiency in Fusion 360 to engineer a prototype design for a desktop-sized scent warming device. It actually comprises 2 components. The warmer is pretty much a traditional scent warmer, except that I need variable temperature control. the second component is an enclosure that attaches to the warmer to enclose the hot scented material. It is more complex and would be a challenge for a novice.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Wastani wa Zabuni
  32 zabuni

  ...that highlights exciting football moments. - Edit videos to include effects, transitions, and other creative elements that enhance the visual impact and appeal to the target audience. - Collaborate with our content team to align videos with current trends and content strategies on TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts. - Optimize video content for the best viewer engagement and platform compliance. - Manage multiple video projects from concept through completion within deadlines. Requirements: - Proven experience in video editing with a portfolio of work, preferably with sports highlights or similar content. - A good understanding of the trends and user engagement strategies on TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts. - Ability to work flexibly and meet tight deadlines...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Wastani wa Zabuni
  40 zabuni

  I'm hoping to find an experienced expert in website development. As a passionate entrepreneur, I'm aiming for a fully functional website as a culmination of this project. To filter the best from the masses, I'd appreciate submissions that include links to your past work. I believe this will demonstrate your suitability for this project in a more realistic manner. Ideal Skills: -Demonstrable experience in creating fully functional websites -Strong portfolio showcasing your past work I look forward to receiving your applications so we can get my website up and running soon. Thank you.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Wastani wa Zabuni
  67 zabuni

  As a business primarily d...comprehensive knowledge and understanding of the new packaging directive and plastic tax in the European Union - Offering guidance and advice on how to ensure compliance of my business, particularly in the realm of single-use plastics The ideal candidate for this project should have a deep understanding of EU regulations, particularly the packaging directive and plastic tax. They should also have experience working with businesses in a similar context, ensuring that these regulations are complied with effectively without compromising on business operations. Your role would be to guide my business through the necessary steps to ensure full compliance with these regulations, and providing advice on best practices for a business that deals with sin...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Wastani wa Zabuni
  4 zabuni

  I'm seeking an experienced designer with a track record of crafting compelling business portfolios. The aim of this project is to attract new clients specifically in the transportation sector. Key features that must be included in the portfolio: - Testimonials: Showcasing positive feedback from past clients to build credibility. - Contact Information: Clear and easy-to-find contact details to facilitate potential clients reaching out. Ideal freelancer for this project will have: - Expertise in business portfolio design. - Proficiency in graphic design tools. - Knowledge or experience in transportation-related projects. I look forward to viewing your previous work and discussing this project further.

  $56 (Avg Bid)
  $56 Wastani wa Zabuni
  21 zabuni
  RFID UHF Antenna support 6 siku left
  DHIBITISHWA

  Phased-array antenna (8xx-9xx Mhz) or equivalent technology that is software defined, is needed for RFID based passive tags precise RTLS application for a POC we are doing. You may provide any of two options. 1. Source someone to help us find a suitable pre-built antenna system product/solution. 2. Help design a system that will work with an embedded system that is being developed. Software defined, controlled parameters like (not limited to) polarization, steerability, directionality, beam-forming, gain, etc. to have a precise RTLS solution. The scope for area covered, accuracy etc. needs to be defined jointly. the project will not be complete till the scope is achieved. The job is being posted hourly but once a reasonable scope is developed, a fixed price will be submitte...

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr Wastani wa Zabuni
  4 zabuni
  Static website on PHP wordpress 6 siku left
  DHIBITISHWA

  ...have a strong background in PHP and Wordpress. Key details of the project: - **Purpose**: The website will be a business website, central to our online presence. - **E-commerce Functionality**: We need the site to support online sales of our products and services. - **Product Organization**: Products should be organized by popularity. This means the most popular items should be easy for users to find and access. Ideal qualifications for this job include: - **Strong Proficiency in PHP**: The website will be built on PHP, so expertise in this language is crucial. - **Experience with E-commerce Sites**: Understanding of best practices for e-commerce websites, such as secure payment gateways, product management, and user experience enhancement. - **Familiarity with Wordpress**: W...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Wastani wa Zabuni
  28 zabuni

  Title: Electrical Engineer Needed for Load Calculation Description: Seeking an electrical engineer to conduct load calculations based on provided drawings. Experience with NEC standards preferred. If you're detail-oriented and skilled in electrical engineering principles, we want to hear from you. Submit your proposal with relevant experience

  $11 (Avg Bid)
  Imehakikishiwa
  $11
  1 wasilisho