Ada na Malipo ya Freelancer

Kwa Waajiri

Miradi

Freelancer ni bure kujiandikisha, kuchapisha mradi, kupokea zabuni kutoka kwa wafanyakazi huru, kukagua jadala la mfanyakazi huru na kujadili mahitaji ya mradi. Ukichagua kukabidhiana mradi, tunakutoza ada ndogo ya mradi kulingana na thamana ya zabuni iliyochaguliwa, kama ada ya utangulizi.

Gharama na jinsi ada hii inatozwa inalingana na aina ya mradi.

Kwa miradi ya bei isiyobadilika, ada ya 3% au $3.00 USD (iliyo kubwa zaidi) inatozwa wakati mradi umetunukiwa na wewe. Iwapo utamlipa mfanyakazi huru zaidi ya kiasi cha zabuni ya awali pia tutatoza ada ya mradi kwa malipo yoyote ya ziada.

Kwa miradi ya kila saa, ada ya 3% inatozwa kwa malipo yote utakayofanya kwa mfanyikazi huru.

Unaweza kubatilisha mradi kutoka kwenye dashibodi wakati wowote hadi siku saba (7) baada ya mradi kukubalika ili urudishiwe ada yako yote.

Viboresho vya shindano visivyo vya lazima vinaweza kununuliwa.

Mashindano

Wakati wa kuchapisha shindano, waajiri wanapaswa kutoa fedha sawa na jumla ya zawadi ya shindano. Tuko na Dhamana ya Kurudishiwa Pesa kwa fedha hizi za tuzo.

Uhakikisho wa kurudishiwa fedha unakuwezesha kurudishiwa fedha hadi kwa siku 30 baada ya shindano kufungwa ikiwa hautafurahishwa na wasilisho zilizotumwa. Utaweza kurudishiwa ikiwa ku wasiliana na huduma.

Kumbuka kuwa kurudishwa kwa fedha hakuko kwenye 'Mashindano yaliyohakikishiwa', na kurudishwa huku hakujumuishi viboresho vyovyote ulivyochagua vya shindano. Ikiwa tayari umeshachagua wasilisho kama la ushindi na kukamilisha ukabidhi wa shindano, ambayo itawachilia fedha, hautahitimu kurudishiwa fedha zozote.

Hakuna ada ya kutuma na kutuza shindano kwa waajiri.

Kila wasilisho la ziada litahitaji malipo ya zawadi ya wasilisho hilo.

Viboresho vya shindano vinaweza kununuliwa.

Huduma

Wakati wa kuomba huduma, waajiri ni sharti watoe fedha zilizo sawa na jumla ya bei ya huduma ile. Malipo hayo yamelindwa na Mfumo wa Freelancer wa Malipo ya Hatua. Wachilia tu malipo unaporidhika kwa 100% na kazi iliyowasilishwa.

Kwa Wafanyakazi huru

Freelancer haina malipo kujisajili, kutunga profaili, kuchagua ujuzi wa miradi inayokuvutia, kupakia kwingineko, kupokea vijulisho vya mradi, kujadiliana maelezo ya mradi na muajiri, kuweka zabuni kwenye miradi (wanachama wa bure kwa awali hupokea zabuni 6 kwa mwezi) na kuingia kwenye mashindano.

Viboresho vya zabuni vya hiari vinaweza kununuliwa kudhamini zabuni.

Miradi

Kwa miradi isiyobadilika bei, ikiwa utatuzwa mradi, na uukubali, tunakutoza ada ndogo ya mradi mkabala na dhamani ya zabuni iliyochaguliwa, kama ada ya utambulisho. Ikiwa baadaye utalipwa zaidi ya kiasi asili cha zabuni, tutatoza ada ya mradi kwa malipo yoyote ya kadri.

Kwa miradi ya saa, ada inatozwa kwa kila malipo kama inavyofanywa kwa mfanyakazi huru.

Ada kwa mradi isiobadilisha bei ni 10% au $5.00 USD, inayozidi nyingine, na 10% kwa miradi ya saa.

Mashindano

Kutuma wasilisho kwenye shindano ni bure. Ada za shindano zinatumiwa wakati unatuzwa zawadi ya shindano. Ada hii inatozwa wakati zawadi inawachiliwa, ambayo ni baada ya wewe kutuzwa shindano na ukabidhi wa vifaa vya wasilisho umekamilika na aliyetuma shindano awe ameridhika.

Ada ya freelancer ya shindano ni 10% ama $5.00 USD, kati ya hizo iliyo juu.

Mfumo wa Mfanyakazi Huru Anayependelewa

Ikiwa uko kwenye Mfumo wa Mfanyakazi Huru Anayependelewa, utatozwa ada ya mradi ya asilimia 15% wakati unapotuzwa na kukubali mradi wa Mwajiri. Hii haitatanguliwa kutozwa namna ilivyo kwenye miradi za kawaida, bali hadi utakapopokea malipo.

Amethibitishwa na Freelancer

Omba beji ya Amedhibitishwa na Freelancer kwa $99.00 USD* na uwe mfanyakazi huru mwaminifu. Ombi linakuhitaji ukamilishe mchakato mkali wa uthibitishaji na timu yetu ya ukaguzi.

*Ada ya kutuma ombi la beji la Imethibitishwa na Freelancer inaweza kutofautiana. Tazama jedwali la ada hapa chini.

Ada ya kawaida kwa wafanyakazi wote huru $99.00 USD
Ada ya Wafanyabiashara Wanaopendelewa $79.00 USD
Ada ya Nyota Wanaopanda $59.00 USD
Ada ya Kufanya Upya $79.00 USD

Bila kujali matokeo ya ombi lako, ada haiwezi kurejeshwa.

Marejesho kama Mkopo wa Bonasi

Wakati mwingine, kurudishiwa ada kutafanyika kama marupurupu ya credit. Marupurupu haya yanaweza tu kutumiwa kwenye tovuti, na hayawezi kutolewa ama kuhamishwa. Muda wa marupurupu utaishi katika siku 90 tangu yalipopeanwa.

Promosheni ya Ada 0%

Ada za ujira za Freelancer zinazotozwa kwa wafanyakazi huru wanaowaelekeza waajiri wasio na akaunti kwenye Freelancer.com na wanaojiunga na kutunga akaunti mpya, zitapunguzwa kutoka 10% hadi 0%, kwa miradi zote za usoni zinazofanywa na mfanyakazi huru aliyeelekeza kwa muajiri aliyeelekezwa.

Hii italingana na mambo yafuatayo:

 • Waajiri wapya ni sharti waelekezwe kwa kutumia anwani maalum za uelekezi kwenye https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Kwa kuondoa tashwishi, ada ya ujira iliyopunguzwa ya miradi ya freelancer ya 0% inatumiwa kwa kazi mpya inayofanywa na mfanyakazi huru aliyetuma ombi kikamilifu kumhusu muajiri fulani ambaye ada hizi zinahusiana. Miradi hiyo mipya ni sharti ianze baada ya muajiri kutunga akaunti mpya kwenye Freelancer.com na aanze kutumia akaunti hiyo.
 • Ada za mradi za ujira kwa mfanyakazi huru zinapunguzwa kuanzia 10% hadi 0% kwenye toleo hili. Ada nyingine na malipo hazitabadilika zikijumuisha ingawa sio tu, ujira kwa muajiri na ada za matumizi.
 • Promosheni hii haiko kwa mashindano.
 • Freelancer ina idihini ya kukaguwa waajiri kama waajiri wapya kwa minajili ya toleo hili, ili kuhakikisha utumizi mzuri wa toleo hili. Waajiri ni sharti wawe washawahi fanya kazi. na kumlipa mfanyakazi huru kabla ya kuanza kwa toleo hili, kwa mfano kwenye tovuti nyingine. Wafanyakazi huru wanaweza kuombwa kutoa ushahidi wa kazi ya awali na malipo kabla ya kuhitimu kupunguziwa ujira. Ndiposa wahitimu, waajiri ni sharti wasiwe waliwahi kuwa na akaunti kwenye Freelancer.com ambako malipo yaliwahi kufanywa katika miezi 6 kabla ya kutengeneza akaunti hii mpya.
 • Mambo mengine yote ya Makubaliano ya Utumiaji yanaendelea kutumika - tazama https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Mambo mengine yote ya Ada na Malipo ya Sheria Zaidi yanaendelea kutumika - tazama https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer inaweza kuhitaji kuwa wahusika wote wajaze na kukamilisha profaili zao na/ ama wafaulu katika ukaguzi wa utambulisho kabla malipo yawachiliwe.
 • Freelancer inaweza kuhitaji kuwa maelezo ya mradi wowote ambao kupunguzwa kwa ada kunatumika yawe yamekamilika kabisa.
 • Toleo hili litaondolewa kwa mtumiaji fulani ikiwa kurudishwa kwingi, ulaghai ama kudai zilizolipwa kunaonekana, ikiwa Freelancer inaamini kuwa kuna uwezekano wa hasara wa fedha kurudishwa ama kudaiwa, kutokana na migogoro kati ya muajiri na mfanyakazi huru, ama kwa sababu ile yoyote.
 • Freelancer ina idihini ya kuzuia utumizi wa toleo hili kwa kuamua kwake mwenyewe, kulingana na utumiaji ufaao wa toleo hili, na kuzuia ulaghai wowote unaoshukiwa.
 • Freelancer ina idihini ya kuhitaji kuasilishwa kwa maelezo zaidi kutoka kwa mhusika yeyote ambaye atatuma ombi la kutumia tooleo hili, ili kuchunguza ulaghai na kudhibiti hasara na sababu husika.
 • Freelancer ina idhini ya kubatilisha ama kubadilisha toleo hili kwa wakati wowote.
 • Freelancer ina idihini ya kubatilisha toleo katika eneo lolte ikiwa litakisiwa ama itakuwa kinyume cha sheria kumpatia mtu yeyote anayeishi katika eneo hilo.

Ada ya Nukuu ya 3%

Ada za mradi zinazotozwa kwa wafanyikazi huru ambao wana nukuu iliyotolewa na Mteja mpya wa nje itakuwa 3% kwa miradi yote kati ya Mfanyakazi huru na Mteja mpya. Kwa Wateja wapya wa nje wanaokubali nukuu, ada ya 0% ya mradi kwa Mfanyakazi huru itatozwa.

 1. "Mteja Mpya" inarejelea wateja ambao hawajafungua akaunti kwenye Freelancer.com hapo awali.
 2. Ofa hiyo haitatumika ikiwa wateja wana akaunti nyingi kwenye Freelancer.com.

Hii italingana na mambo yafuatayo:

 • Waajiri wapya lazima warejelewe kwa kukubali nukuu na kujiandikisha wakati wa mchakato wa kukubalika.
 • Ili kuepuka shaka yoyote, ada iliyopunguzwa ya mradi wa mfanyakazi huru ya 3% inatumika tu kuhusiana na kazi iliyofanywa na mfanyakazi huru ambaye ametuma ombi la kupandishwa cheo kwa mwajiri mahususi ambaye maombi yanahusiana. Kazi lazima ianze baada ya mwajiri kuunda akaunti mpya kwenye Freelancer.com na kuanzishwa kwa kutumia akaunti hiyxo mpya.
 • Ada za mradi kwa mfanyakazi huru pekee hupunguzwa kutoka 10% hadi 3% na ada za mradi kwa mteja zimepunguzwa kutoka 3% hadi 0% chini ya ofa hii. Ada na malipo mengine yote hayatathiriwa ikijumuisha lakini sio kikomo kwa ada za manunuzi.
 • Promosheni hii haiko kwa mashindano.
 • Freelancer ina haki ya kukagua uainishaji wa waajiri kama waajiri wapya kwa madhumuni ya kukuza, ili kuhakikisha matumizi ya haki ya ofa hii. Ili kustahiki kwa ofa hii, ni lazima waajiri kutokua na shughuli zozote au akaunti kwenye Freelancer.com ambayo malipo yalifanywa ndani ya miezi 6 mara moja kabla ya kuunda akaunti mpya.
 • Vipengele vingine vyote vya Makubaliano ya Mtumiaji vinaendelea kutumika - tazama https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Vipengele vingine vyote vya sehemu ya Ada na Malipo ya Sheria na Masharti ya Ziada vinaendelea kutumika - tazama https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer inaweza kuhitaji wahusika wote kujaza na kukamilisha wasifu wao na/au kupita ukaguzi wa utambulisho kabla ya malipo kuwachiliwa.
 • Freelancer inaweza kuhitaji kuwa maelezo ya mradi wowote ambao upunguzaji wa kamisheni unatumika ukamilike ipasavyo.
 • Ofa hii inaweza kuondolewa kwa mtumiaji mahususi, ikiwa mabadiliko makubwa, ulaghai au malipo ya nyuma yatashuhudiwa, ikiwa Freelancer inaamini kuwa kuna hatari ya fedha kurekebishwa au kurudishwa, katika kesi za migogoro kati ya mwajiri na mfanyakazi huru, au kwa sababu nyingine yoyote.
 • Freelancer inahifadhi haki ya kutoruhusu matumizi ya ofa hii kwa hiari yake pekee, kwa heshima ya matumizi ya haki ya ofa hii, na kuzuia ulaghai wowote unaoshukiwa.
 • Freelancer inahifadhi haki ya kuhitaji uwasilishaji wa maelezo zaidi kutoka kwa mhusika yeyote anayeomba kutumia ofa hii, kwa kuchunguza ulaghai na wa udhibiti wa hatari na madhumuni yanayohusiana.
 • Freelancer ina idhini ya kubatilisha ama kubadilisha toleo hili kwa wakati wowote.
 • Freelancer inahifadhi haki ya kughairi ofa katika eneo lolote ikiwa itasemekana au inakuwa kinyume cha sheria kutoa ofa kwa mkazi yeyote wa eneo hilo.

Mipango ya Uanachama

Chagua kati ya mipangilio ya uanachama ili kuamua ada utakayolipa kwenye huduma hii. Unaweza kufanya kazi kwenye tovuti kama muajiri ama mfanyakazi huru kama mwanachama wa bure, ama upokee manufaa zaidi kama mwanachama wa kulipwa kwa kuboresha hadi kwa mpango wa kulipwa

Uanachama utarudiwa kila mwezi ama kwa mwaka kila tarehe ulipojisajili ifikapo, ikiwa haitabatilishwa. Ikiwa fedha hazitatosha, tutajaribu kuweka uanachama wako hadi kwa siku 30 hadi fedha zitakapopatikana.

Unaweza kubatilisha uanachama wako wakati wowote kupitia ukurasa wa mipangilio ya mtumiaji, ambayo itasitisha utozaji mwishoni mwa muda wako wa usajili bila gharama zaidi.

Tazama mipango yetu ya uanachama

Freelancer Corporate

Boresha wasifu wako uwe Shirika. Pata uaminifu na uaminifu unaohitaji ongeza kasi ya uwepo wako wa biashara.

Kama vile mipango ya Uanachama wa Freelancer, Kampuni inaweza kuwa usajili wa kila mwaka au wa kila mwezi. Inaweza pia kughairiwa wakati wowote kutoka kwa ukurasa wa mipangilio ya Mtumiaji, ambayo itasitisha malipo mwishoni mwa kipindi chako cha usajili bila gharama za ziada.

Badilisha hadi ya Shirika hapa

Ada Nyingine

Miradi

Ada zifuatazo hutozwa kwa hiari kwa huduma za ziada. Isipokua imeainishwa vinginevyo kulingana na manufaa ya mpango wa uanachama wa kulipiwa:

Kutuma Mradi BURE
Il'ohusishwa $9.99 USD
Dharura $9.99 USD
Ya Kibinafsi $21.99 USD
Wakati Wote $229.99 USD
Muajiri $11.99 USD
Makubaliano ya Kutotoa Taarifa (NDA) $21.99 USD
Makubaliano ya IP $21.99 USD
Imefichwa $9.99 USD
Kipaumbele $5.00 USD
Ongeza muda $9.99 USD

Mashindano

Ada zifuatazo hazitozwi kwa lazima kwa huduma zaidi. Labda iwe imebainishwa wazi kulingana na manufaa ya mpango wa uanachama wa kulipiwa:

Kutuma Shindano BURE
Kutuza shindano BURE
Kutuzwa kwa wafanyakazi huru wengine BURE
Imehakikishiwa BURE
Il'ohusishwa $30.00 USD
Shindano Kuu $30.00 USD
Dharura $35.00 USD
Onyesha $15.00 USD
Imefichwa $30.00 USD
Ya Kibinafsi $25.00 USD
Makubaliano ya Kutotoa Taarifa (NDA) $20.00 USD
Ongeza muda Gharama:
Siku 3 = 15% ya zawadi ya shindano
Siku 5 = 20% ya zawadi ya shindano
Siku 7 = 30% ya zawadi ya shindano
Siku 14 = 40% ya zawadi ya shindano
Siku 21 = 50% ya zawadi ya shindano
Nusu ya gharama itatumiwa kuongeza bei ya shindano (na kugeuzwa iwe nambari kamili).

Ada ya Zabuni

Kuzabunia miradi BURE
Zabuni Iliyodhaminiwa Asilimia 0.75% ya kiwango cha zabuni (kiasi cha chini $5.00 USD, kiasi cha juu $20.00 USD)
Onyesha Zabuni $1.00 USD
Zabuni Iliyofungwa $0.10 USD

Ada za Kuwasilisha Shindano

Tuma Wasilisho BURE
Wasilisho Lililofichwa $0.50 USD
Onyesha Wasilisho $0.50 USD

Ada za Saraka

Udhamini wa saraka Kama ilivyochaguliwa wakati wa kudhamini (ya chini $50.00 USD)

Mitihani

Kufanya mtihani Inalingana na mtihani. Kama ilivyofafanuliwa kabla ya kununuliwa. Kawaida inaweza kuwa bure, $5.00 USD, $10.00 USD, ama $15.00 USD.

Mabadiliko ya Ada ya Huduma ya Jina la Mtumiaji

Mabadiliko ya huduma ya jina la mtumiaji Nafasi ya mara moja ya kubadilisha jina lako la mtumiaji kwa $99 USD. Soma zaidi hapa.

Ada ya Matumizi

Ada za matumizi zilizotozwa kwa kutumia Kadi ya Mkopo, PayPal ama Skrill.* $0.30 USD + 2.3%
Kuweka kwa Benki BURE
Uhamisho wa Kimataifa $15.00 USD
*Watumiaji wa Australia watatozwa $0.30AUD + 0.99% ya utumiaji wa kadi ya malipo.

Ada ya Utatuzi

Ada ya utatuzi kwa mgogoro wa hatua ni $5.00 USD ama 5%, kati ya hizo iliyo juu.

Mfumo wetu wa utatuzi umebuniwa kuwawezesha wahusika wote kutatua shida kuhusu malipo ya hatua kati yao bila utatuzi wa nje.

Siku 4 baada ya mgogoro kuanzishwa (ama siku 7 ikiwa mgogoro utawasilishwa na mfanyakazi huru) mmoja kati ya wahusika anaweza kuchagua kuelekeza mgogoro utatuliwe na waamuzi wa kulipwa. Mhusika mwingine asi atakuwa na siku 4 zaidi kukubali kulipa ada hii na kwa wahusika wote kuwasiisha ushahidi wa mwisho. Ikiwa mhusika huyo mwingine atashindwa kulipa kwa wakati ufao, basi atapoteza mgogoro.

Kisha ada ya utatuzi itarudishiwa mshindi wa mgogoro.

Ada ya Kuondoa

Watumiaji ambao wamekiuka Sheria na Masharti yetu kwa kufanya mawasiliano na miamala nje ya mfumo watatathminiwa adhabu sawa na 30% ya kiwango cha juu zaidi cha bajeti ya mradi au kiasi kilichokubaliwa.

Ada za Kutoa

Ada zitatozwa kulingana na mbinu ya utoaji. Ada za ziada zinaweza kutozwa na mhusika anayepeana mbinu hiyo ya kutoa.

Kutoa kwa Express $1.00 USD
PayPal $1.00 USD
Skrill (Moneybookers) $1.00 USD
Kadi ya Malipo ya Payoneer $1.00 USD
Uhamisho wa Kimataifa $25.00 USD

Tunaweka kiwango cha chini zaidi cha utoaji fedha, baada ya ada, cha USD $50.

Ada ya Ulinzi

Akaunti za Mtumiaji ambazo hazijaingia kwa muda wa miezi sita zitafanya hivyo itatozwa ada ya matengenezo ya hadi $14.00 USD kwa mwezi hadi akaunti ikomeshwe au kuanzishwa tena kwa uhifadhi, kipimo data, usaidizi na gharama za usimamizi wa kutoa upangishaji wa wasifu wa mtumiaji, hifadhi ya kwingineko, kuorodheshwa ndani saraka, utoaji wa huduma ya HireMe, uhifadhi wa faili na uhifadhi wa ujumbe. Ada hizi zitarejeshwa baada ya ombi na watumiaji kwenye uanzishaji upya unaofuata.

Ushuru

Ushuru hutumiwa kulingana na viwango vya ndani na sheria zilizoainishwa na nchi ya mtumiaji / nchi iliyosajiliwa.

Australia - Ushuru wa Bidhaa na Huduma (GST) 10%
Uchile - Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) 19%
Jumuiya ya Ulaya - Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) VAT rates
India- Ushuru Unaokusanywa kwenye Chanzo (TCS) 1%
Uhindi - Ushuru Umepunguzwa kwa Chanzo (TDS) 1% / 5%
Mexico - Zuio la Ushuru wa Mapato 1% / 20%
Mexico - Ushuru wa Kuongeza Thamani (VAT) 16%
Urusi - Kodi ya Nyongeza Thamani (VAT) 20%
Uswizi - Kodi ya nyongeza Thamani (VAT) 7.7%

Marejesho ya Ushuru wa Usawanishaji wa India

Ili kuepusha shaka, mkataba huo unawaondolea wafanyikazi huru jukumu la kuzuia Ushuru wa Usawazishaji.

Mteja Mfanyakazi Huru Nani Hulipa Ushuru Maelezo ya Ushuru
Mkazi wa India Mkazi wa India Mfanyakazi Huru 2% inatozwa kwa Mfanyikazi huru kwa jumla ya mapato
Mkazi wa India Nyingine Mteja 2% inatozwa kwa Mteja kwa jumla ya malipo ya hatua.
Nyingine Mkazi wa India Mfanyakazi Huru 2% inatozwa kwa Mfanyikazi huru kwa jumla ya mapato
Nyingine Nyingine Haitumiki Haitumiki

Client

Mkazi wa India

Freelancer

Mkazi wa India

Who Pays Levy

Mfanyakazi Huru

Maelezo ya Ushuru

2% inatozwa kwa Mfanyikazi huru kwa jumla ya mapato

Client

Mkazi wa India

Freelancer

Nyingine

Who Pays Levy

Mteja

Maelezo ya Ushuru

2% inatozwa kwa Mteja kwa jumla ya malipo ya hatua.

Client

Nyingine

Freelancer

Mkazi wa India

Who Pays Levy

Mfanyakazi Huru

Maelezo ya Ushuru

2% inatozwa kwa Mfanyikazi huru kwa jumla ya mapato

Client

Nyingine

Freelancer

Nyingine

Who Pays Levy

Haitumiki

Levy Details

Haitumiki

* Freelancer na washirika wake haitoi ushauri wa ushuru, sheria au uhasibu. Nyenzo hii imeandaliwa kwa sababu ya habari tu, na haikusudiwi kutoa, na haipaswi kutegemewa kwa ushauri wa ushuru, sheria au uhasibu. Unapaswa mwenyewe kushauriana na washauri wako wa ushuru, sheria na uhasibu.

Makubaliano ya Utumiaji

Ada na malipo yaliyoandikwa kwa mukhtasari kwenye ukurasa huu yanaongozwa na Makubaliano ya Utumiaji na sera husika za tovuti za Freelancer. Makubaliano ya Utumiaji yanajumuisha sheria nyingine muhimu na yanapaswa kusomwa yote. Haswa sehemu ya 23 ya Makubaliano ya Utumiaji inaelezea adhabu ya kusitishwa kwa kukiuka Makubaliano ya Utumiaji. Adhabu hiyo inajumuisha faini kuhusu madhara ambayo Freelancer itakumbana nayo kutokana na vitendo vitakavyokiuka Makubaliano ya Utumiaji.