Utambulisho wa Kiheshima wa Ulegevu wa Usalama

Tafadhali wasilisha udhoofikaji kwa:

security-reporting@freelancer.com

Ni wasilisho tu za kiusalama zitakazozingatiwa. Ikiwa ungependa kuficha wasilisho lako, tafadhali tumia huu ufunguo wa PGP.
Ikiwa ungependa huduma ya kimtandao, tafadhali tembelea ukurasa wa huduma.

Usijihusishe na vitendo vya kuharibu

Mifano inajumuisha kunyimwa huduma, kutazama data ya kibinafsi ya mtumiaji mwingine, ama kubadilisha data bila idhini.

Miongozo

Freelancer recognizes the importance of researchers who contribute to the security of our website. To encourage bug and vulnerability reports, we will commit to not bringing private action nor public inquiry against researchers who follow these guidelines such that the vulnerability:

  • is reported to Freelancer via the above email as soon as possible
  • is not published elsewhere
  • exists on a domain owned by Freelancer (e.g. *.freelancer.com, freelancer.co.*)
  • is verifiable by the security team

Please include the following information in your submission:

  • a proof-of-concept or demonstration of the vulnerability
  • detailed instructions on how to reproduce the vulnerability
  • an e-mail address we can contact you at

Kutambua

Vulnerabilities that are deemed especially worthy by the security team may be rewarded in the following ways:

  • a name or company of the researcher's choosing published on the Security Hall Of Fame
  • a special White Hat badge (shown below) awarded to the researcher's Freelancer.com account
Mwongozo wa Uwasilisho wa Kiusalama wa Baji ya White Hat